Home Over ons Nieuws Opvang Foto's Contact Privacyverklaring
Excuus, uw apparaat kan onze website niet tonen. Probeer het op een ander apparaat.

Huisregels:


Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers (hierna ouders) en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is.
Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van de huisregels en de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, prevaleren steeds de bepalingen uit de huisregels. De ouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn.
Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Index Huisregels:

Opvang, Openingstijden
Vakantie / Vrije dagen, Wijzigingen, Proeftijd, Brengen / Halen
Wat brengt u mee, Hygiëne en veiligheid, Ziekte, TV kijken
Contact met ouders, Tarieven
Facturatie, Directe beëindiging opvang, Fotomateriaal en sociale media